Stage en afstuderen

Wil je als masterstudent stagelopen of afstuderen bij Dialogic, dan kan dat. We vragen je wel te solliciteren, want het zijn schaarse plekken. We reserveren ze graag voor ambitieuze afstudeerders die een carrière in onderzoek en advies overwegen. We begeleiden jou en jij doet ervaring op op een van onze projecten en binnen Dialogic. We gaan graag in gesprek met data scientists, innovatiewetenschappers, economen, bedrijfskundigen en organisatiewetenschappers (maar ook andere disciplines sluiten we niet uit).

Voor developers geldt dat we stageplaatsen aanbieden voor mbo’ers en hbo’ers en daartoe ook samenwerken met ROC’s en Hogescholen.