Afstudeerstage bij Dialogic: Towards Science for Society

Door: Rosa Kuipers

Vanaf februari tot en met september heb ik bij Dialogic mijn afstudeerstage mogen doen. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijke universitaire beleidsopties om de maatschappelijke impact van onderzoek (d.m.v. valorisatie activiteiten) te vergroten. Al eerder heeft Dialogic een beleidsevaluatie gedaan omtrent het Valorisatie Programma voor consortia. Hieruit bleek dat de maatschappelijke impact visie vaak nog uitblijft en een strategie rondom valorisatie ook nog niet compleet en robuust genoeg is. Met behulp van een multicriteria mapping methode (MCM) heb ik op een interactieve manier de contrasterende perspectieven op de mogelijke beleidsoplossingen onder de loep genomen.

In een paar maanden tijd ben ik veel op stap geweest om met verschillende stakeholders te spreken en boven water te halen wat hun mening en ervaring is omtrent de mogelijke oplossingen, maar ook waar de prestatie van de beleidsopties precies vanaf kan hangen. Niet alleen heb ik een beter begrip gekregen van de (urgentie van deze) academische challenge, maar ook hoe de perspectieven van verschillende betrokkenen van elkaar verschillen. Al met al, zijn er naast interessante verschillen ook een aantal punten waar de stakeholders het mee eens waren. Om er een paar te noemen: de universiteit moet echt iets ondernemen en experimenteren met de beleidsoplossingen, en dan vooral op het gebied van een sterke integrale visie (denkend vanuit een kennis eco-systeem), tijd en waardering voor onderzoekers, maar ook veranderingen in het onderwijs. Samenwerking tussen verschillende lagen binnen en buiten de universiteit, maar ook een incrementele en stapsgewijze aanpak zijn nodig.

Buiten de data vanuit interviews voor mijn onderzoek, heb ik in september ook een validatie en terugkoppelsessie bij Dialogic kunnen organiseren om met een aantal interviewees mijn resultaten te bespreken. De uiteindelijke uitkomsten en mijn ‘university-policy-box’-tool werken positief ontvangen. Als gevolg ben ik komende maanden nog in contact met EZK, VSNU en OC&W om de uitkomsten van mijn onderzoek verder met elkaar te delen en wellicht over vervolgacties te brainstormen. Niet alleen voor de scope van mijn onderzoek, maar ook voor andere universiteiten in heel Nederland kunnen mijn bevindingen relevant zijn. Naast dit vervolg zal ik vanaf begin december met plezier bij Dialogic starten als junior onderzoeker en adviseur, om zo ook hopelijk nog lang betrokken te kunnen blijven bij de verdere ontwikkelingen van het onderwijs en wetenschapssysteem van Nederland!