Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren 2011-2014

In 2010 heeft OC&W het NOWT-onderzoek opnieuw aanbesteed. De tender is door Dialogic gewonnen. Voor de periode 2011-2014 zal Dialogic dus de WTI-studie opstellen, samen met het Noorse onderzoeksinstituut NIFU STEP.

In de loop van 2011 zal er een nieuwe website voor Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren beschikbaar komen die interactief toegang geeft tot de enorme hoeveelheid data die voor dit project verzameld zal worden.

De WTI-studie 2011-2014 dekt een groot aantal indicatoren op het gebied van wetenschaps- en technologiebeleid.

Sinds 1994 worden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indicatorrapporten uitgebracht die een breed overzicht geven van de stand van wetenschap en techniek in Nederland in vergelijking met het buitenland. Deze rapporten dienen primair als naslagwerk. In de loop der jaren hebben ze voor een breed publiek (beleid, wetenschap, politiek, media) een duidelijke positie en status verworven. Vanaf 2011 worden de rapporten opgesteld door Dialogic en de Noorse onderzoeksinstelling NIFU STEP. Ten aanzien van de voorgaande rapporten zijn er drie belangrijke wijzigingen:

1. Het domein ´innovatie´ zal nu ook worden gedekt door de statistieken. De naam van het onderzoeksprogramma en van de rapporten is daarom veranderd in ´Wetenschaps-, Technologie- en Innovatie Indicatoren´ of kortweg WTI2 (STI2 in de Engelse variant).

2. Er wordt in de rapporten meer aandacht besteed aan de analyse van de achterliggende oorzaken van de ontwikkelingen op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie. Dit zal met name doorklinken in de tweejaarlijkse analytische rapporten die onder de WTI2-vlag zullen worden gepubliceerd. Het eerste analytische rapport staat gepland voor het najaar van 2012.

3. De statistieken zullen met een hogere frequentie ter beschikking worden gesteld. Dat gebeurt door middel van de interactieve website www.wti2.nl.

Bezoekers kunnen op deze website zelf een selectie maken in de cijferreeksen en deze op verschillende manieren laten weergeven. De cijfers op de website zullen regelmatig worden geactualiseerd. De website is eind 2011 openbaar gemaakt. In de tussentijd werden de meest actuele cijfers op de traditionele manier via dit figuren- en tabellenboek uitgebracht.

 • Publicatienummer
  2010.056-1128
 • Publicatiedatum
  31 december 2014
 •  
 • Projectnummer
  2010.056
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner