Wetenschap en utilisatie

Op verzoek van de Technologiestichting STW voerde Dialogic een onderzoek uit naar het verband tussen wetenschappelijke kwaliteit en utilisatieparameters van STW-projecten. Het doel van technologiestichting STW is immers het financieren en stimuleren van zowel technisch-wetenschappelijk onderzoek als de toepassing hiervan.

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van datasets die verzameld zijn bij de "Evaluatie van STW 2001-2004", een onderzoek dat Dialogic eerder uitvoerde, en bibliometrische data van STW-projecten. Naast het onderzoeken van het verband tussen wetenschappelijke onderzoeksoutput en het succes in utilisatie, onderzochten we ook verschillen hierin tussen de wetenschappelijke velden. Het onderzoek had een uitgesproken kwantitatief karakter.

Is de wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek in het geding, als het onderzoek ook toepassingsgericht is of moet zijn? Op deze aloude vraag wilde Technologiestichting STW graag antwoord. Ze vroeg daarom aan bureau Dialogic om het verband te onderzoeken tussen wetenschappelijke kwaliteit van STW-projecten en de utilisatie van de resultaten daarvan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verschillende vormen van wetenschappelijke output van onderzoekers (zoals publicaties in tijdschriften, boekbijdragen en presentatie op conferenties) en succes in utilisatie (zoals patenten, opbrengsten, spin-offs) onderling sterk positief correleren.

Verder zijn er interessante verschillen geconstateerd in de soorten uitkomsten van een onderzoek en het wetenschappelijk veld waarin het onderzoek werd uitgevoerd. Bovendien bleek dat verschillende soorten van utilisatie samenhangen met specifieke kanalen van wetenschappelijke output.

Lees ook het artikel in het Financieel Dagblad Betere wetenschap, hogere opbrengsten

 • Publicatienummer
  2007.020-0733
 • Publicatiedatum
  13 augustus 2007
 •  
 • Projectnummer
  2007.020
 • Opdrachtgever(s)
  STW
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner