Werkt de Topsectorenaanpak?

Op 27 juli 2017 stuurden minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Topsectorenaanpak, uitgevoerd door Dialogic. Deze nieuwe vorm van innovatiebeleid wordt gekenmerkt doordat het een integrale systeemaanpak is waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met behulp van diverse instrumenten een impuls proberen te geven aan de innovatiesystemen rondom negen Topsectoren. De impact van dergelijk beleid is niet te onderzoeken op basis van reguliere evaluatiemethoden. Daarom heeft Dialogic, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, een nieuwe evaluatiemethodiek ontwikkeld waarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid zoals de Topsectorenaanpak kan worden beoordeeld. Uitgangspunt van de methodiek is dat ze aan het licht brengt op welke punten in de beleidsorganisatie en beleidsinvulling de Topsectorenaanpak wel werkt, en op welke niet.

Dialogic concludeert dat de Topsectorenaanpak doeltreffend is geweest in het meer vraaggericht programmeren van publiekprivaat onderzoek bij Nederlandse kennisinstellingen en het afstemmen van human capital-activiteiten en exportbevordering. Ook het private commitment en de betrokkenheid van partners uit de overheid en de kenniswereld is sterk gegroeid, met als gevolg dat private en publieke middelen gerichter ingezet worden. Gegeven de investeringen van enkele miljoenen per jaar (voor de netwerkaanpak als zodanig) wordt het aannemelijk geacht dat de Topsectorenaanpak een doelmatige beleidsstrategie is.

Dialogic signaleert ook enkele zaken die extra aandacht vragen bij een eventuele continuering van de Topsectorenaanpak. Dit zijn o.a.:

 1. De mate waarin richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van grensverleggende (innovatie)visies is in de periode 2011-2016 vooralsnog beperkt
 2. Marktformatie door middel van innovatief aankoopbeleid maakt nog te beperkt deel uit van de Topsectorenaanpak
 3. De Topsectorenaanpak kan (nog) duidelijker gekoppeld worden aan maatschappelijke opgaven. Dit vergt dat ook de interdepartementale component versterkt wordt.

Lees meer over het onderzoek in het Algemeen Dagblad, in het Financiële Dagblad, de kamerbrief, of download het rapport via de knop hiernaast.

Op 27 juli 2017 stuurden minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Topsectorenaanpak, uitgevoerd door Dialogic. Deze nieuwe vorm van innovatiebeleid wordt gekenmerkt doordat het een integrale systeemaanpak is waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met behulp van diverse instrumenten een impuls proberen te geven aan de innovatiesystemen rondom negen Topsectoren. De impact van dergelijk beleid is niet te onderzoeken op basis van reguliere evaluatiemethoden. Daarom heeft Dialogic, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, een nieuwe evaluatiemethodiek ontwikkeld waarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid zoals de Topsectorenaanpak kan worden beoordeeld. Uitgangspunt van de methodiek is dat ze aan het licht brengt op welke punten in de beleidsorganisatie en beleidsinvulling de Topsectorenaanpak wel werkt, en op welke niet.

Dialogic concludeert dat de Topsectorenaanpak doeltreffend is geweest in het meer vraaggericht programmeren van publiekprivaat onderzoek bij Nederlandse kennisinstellingen en het afstemmen van human capital-activiteiten en exportbevordering. Ook het private commitment en de betrokkenheid van partners uit de overheid en de kenniswereld is sterk gegroeid, met als gevolg dat private en publieke middelen gerichter ingezet worden. Gegeven de investeringen van enkele miljoenen per jaar (voor de netwerkaanpak als zodanig) wordt het aannemelijk geacht dat de Topsectorenaanpak een doelmatige beleidsstrategie is.

Dialogic signaleert ook enkele zaken die extra aandacht vragen bij een eventuele continuering van de Topsectorenaanpak. Dit zijn o.a.:

 1. De mate waarin richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van grensverleggende (innovatie)visies is in de periode 2011-2016 vooralsnog beperkt
 2. Marktformatie door middel van innovatief aankoopbeleid maakt nog te beperkt deel uit van de Topsectorenaanpak
 3. De Topsectorenaanpak kan (nog) duidelijker gekoppeld worden aan maatschappelijke opgaven. Dit vergt dat ook de interdepartementale component versterkt wordt.

Lees meer over het onderzoek in het Algemeen Dagblad, in het Financiële Dagblad of download het rapport via de knop hiernaast.

 • Publicatienummer
  2016.049.1701
 • Publicatiedatum
  7 april 2017
 •  
 • Projectnummer
  2016.099
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Matthijs Janssen
Principal scientist