VRWI procesbegeleiding Transitiegebieden

De VRWI heeft een strategische, agenderende en adviserende rol in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Als onafhankelijke Raad voedt zij het beleidsvormingsproces van de Vlaamse overheid met kennis en praktijkervaringen (van wetenschappers en vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie). Vanuit die rol heeft de VRWI in 2006 Toekomstverkenningen opgesteld. In een eerste fase werden zeven transitiegebieden (zie www.VRWIforFlanders2025.be) geselecteerd. Deze selectie gebeurde op basis van een SWOT-analyse van Vlaanderen, rekening houdend met wetenschappelijke, technologische en innovatie (WTI-)trends en maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen met tijdshorizon 2025.

In oktober 2013 werden verschillende expertenpanels opgestart om voor elk van de transitiegebieden een vijftal fijnmazige WTI-prioriteiten voor Vlaanderen 2025 te bepalen. Dialogic begeleidt de expertenpanels voor de transitiegebieden Food, E-society en Urban Planning & Mobility Dynamics.

Vlaanderen zakt weg op de Europese innovatieranglijst (Europese Commissie, 2014). Terwijl Vlaanderen excellent scoort in wetenschap op wereldniveau, scoort ze op het vlak van innovatie middelmatig. Een absolute prioriteit voor de volgende Vlaamse Regering is dus het overbruggen van de innovatieparadox. De resultaten van de toekomstverkenningen - de zeven transitiegebieden met focus op 2025 - bieden een uitgelezen kans voor de volgende Vlaamse Regering (2014-2019) om samen met alle partners - de burgers, het maatschappelijk middenveld, de bedrijven, de kennisinstellingen, de overheid - de innovatiekloof te overbruggen.

De VRWI Toekomstverkenningen 2025 vonden plaats in de periode mei 2012 - mei 2014 op basis van een iteratief proces waaraan meer dan 230 experten meewerkten uit de bedrijfswereld, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheid. Een begeleidingscomité met Captains of Society en Captains of Industry stond in voor de opvolging, begeleiding en sturing van het volledige traject. Een slimme combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, discussies tijdens vergaderingen en een flinke dosis gezond verstand, heeft geleid tot een breed gedragen referentiekader voor toekomstige innovatieve roadmaps.

 • Publicatienummer
  2013.067-1418
 • Publicatiedatum
  1 april 2014
 •  
 • Projectnummer
  2013.067
 • Opdrachtgever(s)

meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant