Verkenning samenwerking Hoger Onderwijs en Rijksoverheid rond ICT

In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht Dialogic mogelijke samenwerkingsvormen tussen ICT-opleiders en de Rijksdienst.

Om als Rijksdienst goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk om voldoende en goed gekwalificeerde ICT’ers aan te trekken. Samenwerking met ICT-opleiders is één van de oplossingsrichtingen in het ‘Aanvalsplan Versterking HR ICT’ dat in 2017 werd gepresenteerd door Minister Ollongren.

Het doel van dit onderzoek was om te inventariseren welke samenwerkingsinstrumenten en -constructies tussen ICT-opleiders en ICT-werkgevers er momenteel bestaan in Nederland en daarbuiten. Vervolgens is gekeken hoe de samenwerking tussen de Rijksdienst en HO-instellingen het beste kan worden versterkt.

 • Publicatienummer
  2018.113-1910
 • Publicatiedatum
  10 juli 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.113
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant