Verkenning Living Labs en ICT-Diensteninnovatie

Het concept "living lab" gaat over gebruikersgestuurde innovaties in de dagelijkse leef- en werkomgeving, gerealiseerd door een vroegtijdige samenwerking tussen alle betrokkenen in de waardeketen. De Gemeente Deventer heeft Dialogic gevraagd om te onderzoeken hoe dit concept kan helpen om ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te versnellen in gebieden zoals de gezondheidszorg, onderwijs, creatieve media, overheidsdiensten en toerisme. De gemeente wil daarbij kijken naar de mogelijkheden voor innovatie op het gebied van ICT-diensten in Deventer en omgeving, gegeven de daar beschikbare hoogwaardige glasvezelinfrastructuur en de thans lopende pilots, maar ook breder in de regio Stedendriehoek en in de Provincie Overijssel waar vooral de mogelijkheden voor samenwerking tussen steden Zwolle, Deventer en Enschede kansrijk lijken te zijn. De gedachte is dat het concept Living Labs ervoor zorgt dat de eindgebruikers veel sterker gemotiveerd worden om aan innovatieprocessen mee te doen en innovaties daadwerkelijk te gebruiken en er effectieve samenwerking tussen betrokkenen kan ontstaan waardoor innovaties het pilot-stadium makkelijker zullen passeren en economische en sociale innovatie versterkt kan worden.

Dialogic onderzoekt vanuit deze gedachtegang de mogelijkheden van het concept "living lab" als onderdeel van het instrumentarium voor ICT-diensteninnovatie.

Het concept "living lab" gaat over gebruikersgestuurde innovaties in de dagelijkse leef- en werkomgeving, gerealiseerd door een vroegtijdige samenwerking tussen alle betrokkenen in de waardeketen. De Gemeente Deventer heeft Dialogic gevraagd om te onderzoeken hoe dit concept kan helpen om ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te versnellen in gebieden zoals de gezondheidszorg, onderwijs, creatieve media, overheidsdiensten en toerisme. De gemeente wil daarbij kijken naar de mogelijkheden voor innovatie op het gebied van ICT-diensten in Deventer en omgeving, gegeven de daar beschikbare hoogwaardige glasvezelinfrastructuur en de thans lopende pilots, maar ook breder in de regio Stedendriehoek en in de Provincie Overijssel waar vooral de mogelijkheden voor samenwerking tussen steden Zwolle, Deventer en Enschede kansrijk lijken te zijn. De gedachte is dat het concept Living Labs ervoor zorgt dat de eindgebruikers veel sterker gemotiveerd worden om aan innovatieprocessen mee te doen en innovaties daadwerkelijk te gebruiken, en er effectieve samenwerking tussen betrokkenen kan ontstaan waardoor innovaties het pilot-stadium makkelijker zullen passeren en economische en sociale innovatie versterkt kan worden.

Dialogic heeft vanuit deze gedachtegang de mogelijkheden onderzocht van het concept "living lab" als onderdeel van het instrumentarium voor ICT-diensteninnovatie. Zij heeft onderzocht wat de bruikbaarheid en toegevoegde waarde van het living lab concept is als basis voor innovatiebeleid rond ICT diensten voor de Gemeente Deventer, voor regio´s zoals de Stedendriehoek, en voor de provincie Overijssel. Het onderzoek is gebaseerd op een serie interviews met betrokkenen en beschikbare documentatie. Er is bekeken hoe het huidige innovatiesysteem op het gebied van ICT diensten functioneert en welke toegevoegde waarde het living lab concept zou kunnen hebben. De analyse van het bestaande innovatiesysteem voor ICT diensten wijst uit dat er op een aantal punten sprake is van knelpunten. Zo hebben zich op zichzelf interessante netwerken ontwikkeld die de basis kunnen zijn van innovaties (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid), maar er is geen bewuste strategie om dergelijke netwerken te versterken. Ook ontbreekt afstemming van innovatiebeleid op het gebeid van ICT diensten tussen de bestuurlijke niveaus (provincie, regio´s, steden). Daarnaast komen projecten in innovatieprogramma´s vaak niet verder dan het pilot-stadium. Er is bekeken hoe het living-lab concept deze tekortkomingen zou kunnen opheffen. De conclusie van het onderzoek is dat het living lab concept potentieel een belangrijke toegevoegde waarde voor innovatiebeleid rond ICT diensten heeft, zowel voor de gemeente Deventer (en andere gemeentes zoals Enschede en Zwolle) als voor de provincie Overijssel. Wil het living lab concept echt effectief zijn, dan zal het concept moeten worden ingebed in het bestaande innovatiebeleid en -management van zowel overheden en bedrijven.

 • Publicatienummer
  2009.027-0915
 • Publicatiedatum
  15 juni 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.027
 • Opdrachtgever(s)
  Gemeente Deventer
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner