Verkenning externe informatiebehoefte NWO

Welke informatie over onderzoeksfinanciering moet NWO aanbieden?

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de nationale Nederlandse wetenschapersfinancier voor competitieve financiering van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks wordt door NWO ongeveer een miljard euro geïnvesteerd in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur. Hierbij bouwt NWO informatie op van programma’s waar onderzoekers op kunnen inschrijven, projectvoorstellen en onderzoeksoutput. Veel van deze informatie is echter niet altijd goed beschikbaar voor stakeholders van NWO. We onderscheiden hierbij drie typen stakeholders: 1) beleidsmakers op onderzoeksfinanciering (zoals de ministeries OCW en EZK), 2) onderzoekers en instellingen die onderzoeksfinanciering aanvragen, 3) maatschappelijk betrokkenen die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in de wetenschap (zoals bedrijven of het algemeen publiek).

In opdracht van NWO voert Dialogic een verkenning uit naar de informatiebehoeften van externe stakeholders van NWO. Deze verkenning is onderdeel van een breder programma bij NWO waarin de informatiehuishouding wordt herzien voor meer efficiënte en toekomstbestendige informatieprocessen. Centraal in de verkenning staat welke informatie stakeholders van NWO willen hebben, waarvoor zij deze informatie gebruiken en in welke vorm deze informatie aangeboden kan worden. De verkenning heeft hierbij drie doelstellingen:

  1. Inventariseren van (potentiële) gebruikersgroepen
  2. Inventariseren en prioriteren van informatiebehoeften (denk aan actuele informatie over calls, resultaten van calls zoals honoreringspercentage, man/vrouwverdeling en een database van gefinancierde projecten)
  3. Bepalen van haalbaarheid en gewenste vorm van informatieaanbod (denk aan rapporten, dashboards, API, etc)

De verkenning zal voor de zomer afgerond worden.

  • Projectnummer
    2021.226
  • Opdrachtgever(s)
    NWO
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Max Kemman
Senior onderzoeker / adviseur