Update Quickscan Jet-Net Scholen

In 2006 voerde Dialogic een quick scan uit, gericht op het raakvlak tussen het Universum Programma en Jet-Net, het Jongeren en Techniek Netwerk. Eind 2007 geeft Dialogic een update van deze quickscan, waarin wordt gekeken naar profielscores van Jet-Net scholen en hoe deze zich verhouden tot de totale populatie van VO-scholen. Er wordt eveneens gekeken naar verschillen tussen Havo en Vwo profielscores, verschillen tussen NG- en NT-profielen en verschillen tussen meisjes en jongens. Met behulp van kwalitatief onderzoek wordt onder andere de intensiteit van de samenwerking tussen scholen en bedrijven beschreven, evenals het doel en de vorm van de samenwerking.

Op basis van de kwantitatieve analyse kan worden geconcludeerd dat zowel op landelijk niveau als op Jet-Net-niveau de profielscores van vwo´ers significant hoger liggen dan die van havisten. Landelijk kiest gemiddeld 55% van de vwo´ers voor een NG- of NT-profiel, terwijl dat op de havo geldt voor iets minder dan 34% van de scholieren. Voor de Jet-Net-scholen bedragen deze percentages ruim 56% (vwo) resp. ruim 33% (havo).

Overall gezien (dat wil zeggen voor Jet-Net-scholen, niet-Jet-Net-scholen en alle vo-scholen) liggen de profielscores in 2007 hoger dan die van 2005, 2006, zowel van havo- als van vwo-leerlingen.

In vergelijking met de (kwalitatieve) quickscan uit 2006 zijn meer Universumscholen gaan samenwerken met bedrijven. De grote Jet-Net-bedrijven werken ook samen met scholen die niet aan Jet-Net deelnemen. De activiteiten bestaan voornamelijk uit excursies naar de bedrijven.

Op de wachtlijst van Jet-Net staan momenteel 120 scholen. Er is dus behoefte aan meer bedrijven binnen het netwerk. Naar schatting zijn ongeveer 25 nieuwe be-drijven nodig om in de behoefte van de 120 wachtende scholen te voorzien (op basis van de huidige gemiddelde scholen / bedrijven ratio).

 • Publicatienummer
  2007.097-0718
 • Publicatiedatum
  13 november 2007
 •  
 • Projectnummer
  2007.097
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner