Update Opmaat Mediawijsheid Radar

In 2012 introduceerde Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel waarin mediawijsheid in 10 competenties is onderverdeeld. Dialogic en NextValue hebben in opdracht van Mediawijzer.net geïnventariseerd welke Nederlandse onderzoekspublicaties sinds 2005 aandacht schenken aan mediawijsheidcompetenties.

In opdracht van Mediawijzer.net hebben Dialogic en NextValue Research de beschikbare Nederlandse onderzoeken op het gebied van mediawijsheid competenties in de periode 2005 tot heden geinventariseerd.

In 2012 is het competentiemodel Mediawijsheid, bestaande uit 10 competenties, gepubliceerd. Hierin staan vier competentiegroepen centraal, namelijk:

 • Begrip: passief inzicht hebben in de werking van media
 • Gebruik: actief zelf gebruiken van media
 • Communicatie: interactief uitwisselen met anderen via media
 • Strategie: effectief omgaan met media

Dit model vormt een uitnodiging aan docenten en professionals (o.a. mediacoaches, bibliothecarissen, onderzoekers) om het te gaan toepassen in hun dagelijkse praktijk. Met dit model als vertrekpunt heeft deze studie tot doel om te komen tot een overzicht van blinde vlekken (kennislacunes) op onderzoeksgebied in Nederland, anderzijds draait het om duiding van beschikbare kennis per competentie. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor het maatschappelijk advies van Mediawijzer.net richting de Rijksoverheid. Als opmaat voor dit advies genaamd Mediawijsheid radar, beoogt de studie nieuw en bestaand onderzoek op het gebied van de mediawijsheidcompetenties afkomstig uit Nederland samen te brengen.

 • Publicatienummer
  2013.032-1249
 • Publicatiedatum
  1 mei 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.032
 • Opdrachtgever(s)
  Mediawijzer.net
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner