Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van DigiD

De afgelopen jaren is door verschillende samenwerkende overheidsinstellingen gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk overheidssysteem voor digitale identificatie: DigiD. Het DigiD systeem stelt aangesloten overheidsinstellingen in staat om de identiteit te controleren van burgers en binnenkort ook bedrijven die gebruik willen maken van de diensten op internet van deze instellingen. Een belangrijk voordeel van een dergelijk gemeenschappelijk systeem is onder meer dat burgers en bedrijven niet over aparte inlog- en verificatiecodes hoeven te beschikken voor iedere overheidsinstelling waarvan zij diensten afnemen.

DigiD is per 1 januari 2005 officieel van start gegaan. Sinds de officiële start heeft een groeiend aantal organisaties zich bij DigiD aangemeld. Medio december 2005 maken 26 gemeenten en 3 uitvoeringsinstanties gebruik van het DigiD systeem en diverse andere organisaties bevinden zich in het aansluitingstraject. Na bijna een jaar operationeel te zijn geweest heeft het Programmabureau DigiD de wens uitgesproken om terug te kijken op deze eerste periode. Hiertoe heeft het Programmabureau DigiD een onderzoekskader opgezet bestaande uit 3 deelonderzoeken: een nulmeting van de naamsbekendheid van DigiD, een klanttevredenheidsonderzoek onder afnemers, en een klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers. TNS-NIPO/Dialogic zijn gevraagd om het tweede deelonderzoek uit te voeren, dat wil zeggen het kwalitatieve onderzoek naar de bevindingen en ervaringen van de afnemers zijn over het afgelopen jaar.

  • Projectnummer
    2005.87
  • Opdrachtgever(s)
    Programmabureau DigiD
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner