Talentontwikkeling Nederlandse Filmsector

In opdracht van het Nederlands Filmfonds voert Dialogic een onderzoek uit naar talentontwikkeling in de Nederlandse filmsector. Dit onderzoek beoogt enerzijds een inventarisatie te bieden van het beschikbare palet aan trainingsmogelijkheden voor filmmakers in Nederland. Anderzijds richt het onderzoek zich op de behoeften van nieuwe veelbelovende en ‘mid career’-filmakers die actief zijn in de Nederlandse filmsector.

Deze nationale ‘mapping’ maakt onderdeel uit van een meer omvattend onderzoek naar de infrastructuur voor talentontwikkeling die het fonds uitvoert in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 juni 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.022
 • Opdrachtgever(s)
  Nederlands Filmfonds
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant