Systeemkeuzes spoorsysteem

Het personen- en goederenvervoer per spoor groeit substantieel. Om deze groei mogelijk te maken is een transitie van civiele naar data-gedreven aansturing noodzakelijk. Hiervoor kunnen diverse data-gedreven systemen worden ingezet, maar een overkoepelend beeld van de samenhang tussen de systeemkeuzes met een duidelijk begin- en eindpunt ontbreekt nog. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een samenwerkingsverband van Dialogic en vijf andere partijen (TwynstraGudde, Sweco, Movares, TU Eindhoven en Ricardo) een adviesrapport opgesteld. Hierin zijn vijf systeemtransities die in voorbereiding zijn voor het spoor geanalyseerd, waarbij ervaringen met migraties in andere techniekvelden en de relatie tot Europees beleid voor spoorwegen zijn meegenomen.

Voor dit rapport heeft Dialogic zich met name gericht op een analyse van andere sectoren en EU-beleid. In deze specifieke casus valt er namelijk een hoop te leren van andere voorbeelden. Deze voorbeelden moeten inzicht geven in: het beslissingskader dat we kunnen hanteren voor systeembeslissingen; de optimale systeembeslissingen wanneer rekening gehouden met de onderlinge afhankelijkheden tussen innovatietrajecten; en de waarborging van open toegang van derden tot de infrastructuur en de verhouding hiervan tot het meest efficiƫnte design. Aan de hand van deze drie criteria is er een voorzet voor de selectie van cases gemaakt. In een later stadium kunnen (een aantal van) deze in overleg met de opdrachtgever geanalyseerd worden. Dit onderzoek leidt tot een breder beeld van data-gedreven systeemkeuzes op het spoor.

 • Publicatienummer
  2021.206
 • Publicatiedatum
  30 oktober 2022
 •  
 • Projectnummer
  2021.206
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner