Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Op verzoek van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voert Dialogic Innovatie & Interactie BV een onderzoek uit naar zakelijke marktsegmenten op de telecommunicatiemarkt. Het onderzoek kent een zeer korte doorlooptijd en dient mede als input voor een verdiepingsonderzoek in het kader van een economische analyse die OPTA dient uit te voeren voor het CBb.

Op verzoek van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) verrichtte Dialogic innovatie & interactie BV onderzoek naar zakelijke marktsegmenten op de telecommunicatiemarkt. Het onderzoek dient mede als input voor een verdiepingsonderzoek in het kader van een economische analyse die OPTA dient uit te voeren voor het CBb. De rapportage geeft inzicht in de mate waarin de markt voor zakelijke glasvezel access en de markt voor zakelijke koperen access tot één markt gerekend kunnen worden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat afnemers veelal een zeer positief beeld hebben van glasvezelverbindingen. Veel organisaties willen graag glasvezel afnemen, maar kunnen de hoge kosten niet verantwoorden. Voor hen is een glasvezelaansluiting wel een functioneel (technisch) alternatief maar geen reëel (economisch) alternatief. We onderscheiden drie profielen: vestigingen waar een glasvezelverbinding (a) weinig meerwaarde biedt, (b) reële maar niet-essentiële voordelen biedt en (c) essentieel is. In het rapport zijn de omvang en de eigenschappen van deze profielen verder uitgewerkt.

Een andere belangrijke conclusie is dat de meeste afnemers (tweederde van de respondenten) vinden dat de mededinging de laatste jaren weinig veranderd is of zelfs verbeterd is. Het aantal aanbieders bleef gelijk of steeg volgens deze respondenten. Enkele afnemers hebben een negatief beeld over de ontwikkeling van de mededinging en zag het aantal aanbieder dalen. Daarnaast komt het beeld naar voren dat de situatie op bedrijventerreinen niet sterk verschilt van niet-bedrijventerreinen. Zowel in het aantal aanbieders als de prijsstelling zijn weinig verschillen gevonden. Ook bij de mededinging die multi-site afnemers (bedrijven met meerdere vestigingen) ervaren zien wij geen afwijkend beeld.

 • Publicatienummer
  2009.140-1002
 • Publicatiedatum
  31 december 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.140
 • Opdrachtgever(s)
  ACM (voorheen OPTA)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner