Strategisch advies investeringen breedbandinfrastructuur

Dialogic en Stratix voerden voor de Provincie Fryslân een onderzoek uit naar strategische opties voor het invullen van hun breedbandambities. Deze ambitie luidt: Huishoudens op korte termijn de beschikking geven over een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur.

Dialogic en Stratix voerden voor de Provincie Fryslân een onderzoek uit naar strategische opties voor het invullen van hun breedbandambities. Deze ambitie luidt: Huishoudens op korte termijn de beschikking geven over een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur.

Er is in Fryslân uiteraard al een aantal infrastructuren aanwezig. DSL is in zeer hoge mate (99% van de huishoudens) beschikbaar, maar te beperkt toekomstvast. Kabelnetwerken zijn ook zeer wijdverbreid (93%), zijn redelijk toekomstvast maar beperkt open. Glasvezelnetwerken hebben een lage dekking maar zijn zeer toekomstvast. In de praktijk blijken deze glasnetwerken zonder nadere afspraken met overheden niet zondermeer voor alle dienstenaanbieders open te zijn.

Om haar doelen te bereiken kan en mag de Provincie de volgende methoden inzetten:
· Stimuleren van de breedbandmarkt, bijvoorbeeld door in te zetten op vraagbundeling of door het uitgeven van aansluitsubsidies aan consumenten;
· Marktconform investeren in de breedbandmarkt;
· Subsidiëren van de aanleg van breedband in bepaalde gebieden. Dit kan via een regulier staatssteuntraject of een Dienst van Algemeen Economisch belang traject (DAEB).

Welke methodes de Provincie mag toepassen hangt af van de situatie in een bepaald gebied. In gebieden waar nu zowel een kabelnetwerk als een glasvezelnetwerk ligt, zijn de mogelijkheden uiteraard beperkt. Dit worden de zwarte gebieden genoemd en zij beslaan circa 48.000 huishoudens. In de gebieden waar alleen kabelnetwerk ligt, zijn de mogelijkheden al iets breder, dit zijn de grijze gebieden. Het gaat hierbij om circa 205.000 huishoudens. De witte gebieden, circa 25.000 huishoudens, waar veelal alleen ADSL aanwezig is, bieden veel ruimte voor interventie door de provincie.

In dit rapport schetsen wij vier strategische opties waarmee de visie van de Provincie invulling kan krijgen.

Scenario 1. ´Eenmalige impuls voor Fryslân´.
Scenario 2. ´Investeren in Fryslân´.
Scenario 3. ´Glasvezel in rendabele gebieden´.
Scenario 4. ´Breedband voor iedereen´.

Het is aan de Provincie Fryslân om een keuze te maken tussen de scenario's. Nadat een scenario gekozen is, volgt een verdere tactische en operationele invulling hiervan. Eén van de belangrijkste aspecten hierin is het opzetten van samenwerking met partners. Gemeenten zijn hiervoor de meest geëigende partijen. Door partnering kunnen de kosten
van het project met meerdere partijen gedeeld worden.

 • Publicatienummer
  2010.088-1027
 • Publicatiedatum
  15 december 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.088
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Fryslan
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner