Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison Officers (SLO’s) aangesteld op zes ambassades en consulaten. Ze zijn bedoeld om vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups te ondersteunen. Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale aantrekkingskracht (op bedrijven, op talent, op financiers, etc.).

Om een preciezer beeld te kunnen geven van de eerste ervaringen met de SLO-functie heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een tussenevaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie beantwoordt drie hoofdvragen: wat is de waarde die de SLO-functie toevoegt, wat zijn eventuele knelpunten én hoe kan die waarde eventueel worden verhoogd?

Op basis van de door ons uitgevoerde analyses luidt de overall conclusie dat de specifieke aandacht voor internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups met het oog op het toekomstig verdienvermogen van Nederland gerechtvaardigd is. In vergelijking met concurrerende landen zijn de inspanningen in termen van budget en menskracht in Nederland nog altijd bescheiden. De SLO’s zijn weliswaar nog maar net uit de startblokken en ondervinden last van de coronacrisis, maar lijken een nuttige functie te vervullen bij de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups en het internationaal onder de aandacht brengen van het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem. De essentie van de functie – hoewel verschillend ingevuld op de verschillende posten – is het informeren van en verbinden met sleutelspelers in het lokale ecosysteem. De doelgroep waardeert de geboden diensten.

Onze belangrijkste aanbeveling is de specifieke aandacht op de voor internationaliserende start- en scale-ups relevante sleutelposten te continueren. We bevelen aan minimaal het experiment met de zes SLO’s goed af te ronden en daar ook nog zeker 2-3 jaren de tijd voor te nemen alvorens te besluiten de SLO-functie te institutionaliseren of niet.

Download hier het volledige rapport.

 • Publicatienummer
  2021.067.2131
 • Publicatiedatum
  14 oktober 2021
 •  
 • Projectnummer
  2021.067
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner