Standaardisatiebehoeften op technologisch gebied van belang voor de energietransitie

NEON is een multidisciplinair project dat gericht is op het versnellen van de energie- en mobiliteitstransities door middel van een allesomvattende benadering, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, economische en technische aspecten. Het NEON-project wordt uitgevoerd als een samenwerkingsverband tussen de industrie en maatschappelijke partners, overheidsinstellingen en een consortium van universiteiten met 33 PhD’s die werken op het gebied van duurzame energie, slimme & veilige mobiliteit, maatschappelijke integratie en integrale modellen. De verschillende PhD’s zijn onderverdeeld in 10 verschillende groepen. Binnen NEON worden deze groepen aangeduid als Werkpakketten (WPs). De eerste zes WP’s (WP1-WP6) richten zich op de technische aspecten van de Energietransitie: energieaanbod, energietransport, energievraag, elektrische mobiliteit, oplaadmobiliteit en nieuwe mobiliteit. Drie andere WP’s (WP7-WP9) richten zich op de sociaal-economische aspecten van de transitie: persoonlijke voorkeuren, governance en maatschappelijke waarden. Het laatste WP (WP10) werkt aan een integraal model, dat kwantificeerbare scenario’s construeert door de inzichten van alle andere WP’s. Deze aanpak werd noodzakelijk geacht omdat een echte energietransitie niet
kan plaatsvinden zonder een diepgaand begrip van de economische, ethische, regelgevende en gedragsmatige barrières voor de toepassing van deze technologieën.

Dit rapport werd opgesteld als een output voor WP8, dat samenwerkt met Dialogic. Het doel van dit rapport is drieledig. Ten eerste is dit rapport bedoeld als een voorlopige analyse, waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van de beschikbare en vereiste normen voor elk van de technische gebieden die van belang zijn voor NEON. Vervolgens zullen drie gebieden worden voorgesteld als focus van een vervolgverslag, waarin de lopende normalisatieactiviteiten op het niveau van de industrie. Ten tweede is dit verslag bedoeld als een update voor onze partners over de multidisciplinaire inspanningen binnen NEON door een voorbeeld te geven van pakketoverschrijdende samenwerkingsinspanningen. Ten derde beoogt het de doctoraten in de sociale WP’s een gemakkelijk leesbaar overzicht te geven van sommige van de werkzaamheden van de technische doctoraten, zij het vanuit het oogpunt van standaardisatie.

Download het rapport: Report on Standardization needs across technological areas of interest for the Energy Transition

 

  • Projectnummer
    2019.073
  • Opdrachtgever(s)
    Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner