Stand van zaken mediawijsheid vmbo

In opdracht van Mediawijzer.net onderzoekt Dialogic het mediagebruik en mediagedrag van vmbo-jongeren. Vmbo-jongeren zijn door mediawijzer.net geïdentificeerd als een groep waar meer inzicht m.b.t. mediawijsheid wenselijk is. Vanuit het veld waarbinnen het platform Mediawijzer.net opereert, komen geregeld signalen binnen dat het deze groep is, die relatief veel problemen ondervindt in relatie tot mediawijsheid.

In opdracht van Mediawijzer.net heeft Dialogic onderzoek gedaan naar mediagebruik en mediagedrag van vmbo-jongeren. Vmbo-jongeren zijn door mediawijzer.net geïdentificeerd als een groep waar meer inzicht m.b.t. mediawijsheid wenselijk is. Vanuit het veld waarbinnen het platform Mediawijzer.net opereert, komen geregeld signalen binnen dat het deze groep is, die relatief veel problemen ondervindt in relatie tot mediawijsheid.

Dit onderzoek, getiteld "Achter de schermen" werd op 23 november 2012 officieel gelanceerd bij de kick-off van de week van de mediawijsheid en aangeboden aan PvdA Tweede Kamer lid Tanja Jadnanansing. In het onderzoek wordt getracht meer inzicht te verwerven in de problematiek onder vmbo-jongeren op het gebied van mediawijsheid, zodat deze doelgroep in de toekomst beter bereikt/bediend kan worden. Hiertoe heeft Dialogic ongeveer 600 vmbo-jongeren bevraagd in een survey en zijn ongeveer 20 vmbo-docenten benaderd voor duiding op deze problematiek.

In het onderzoek stellen we vast in hoeverre vmbo-jongeren daadwerkelijk negatieve ervaringen hebben met media en of zij zich bewust zijn van de risico´s die ze lopen bij hun eigen media-activiteit. Meer specifiek bekijken we wélke vmbo-jongeren deze problemen ondervinden, en relateren dit aan hun achtergrondeigenschappen en mediagebruik. Naast de staat van mediawijsheid onder vmbo´ers staan we ook stil bij de rol die vrienden, ouders, en de school spelen in de media gerelateerde ervaringen van vmbo-jongeren en welke behoefte aan ondersteuning deze jongeren hebben.

 • Publicatienummer
  2011.107-1219
 • Publicatiedatum
  28 maart 2012
 •  
 • Projectnummer
  2011.107
 • Opdrachtgever(s)
  ECP.nl
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Matthijs Janssen
Principal scientist
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.