Softwarepakkettenvergelijking

Voor veel detaillisten is een afreken- of POS-systeem een onmisbare technologie. Vele nieuwe mogelijkheden van een dergelijk systeem voor o.a. ketendigitalisering worden echter niet of onvoldoende benut. Toch lijkt een goede inzet van de juiste technologie essentieel om de concurrentie van vooral het grootwinkelbedrijf het hoofd te kunnen bieden. Het HBD wil, in het kader van het o3d2009-programma, ondernemers ondersteunen bij hun selectieproject door het aanbod van softwarepakketten voor de Nederlandse detailhandel transparant te maken.

Dialogic voert in opdracht van het HBD een pilot-onderzoek uit dat zich richt op ICT-leveranciers voor een drietal detailhandelsbranches. De leveranciers wordt gevraagd een lijst met een groot en divers aantal (al dan niet branchespecifieke) eigenschappen voor hun softwarepakketten in te vullen, omtrent ketendigitalisering, managementinformatie, relatiebeheer en criteria van de belastingdienst. Op deze wijze kan het aanbod objectief en onafhankelijk inzichtelijk gemaakt worden op het niveau dat wenselijk is voor de detaillist. Als kwaliteitswaarborging zullen studenten Informatiekunde van de Universiteit Utrecht de leveranciers bezoeken om de aanwezigheid van een aantal specifieke functionaliteiten te verifiëren en aanvullende informatie over de leveranciers en de pakketten te verzamelen. De verzamelde gegevens zullen vervolgens via de portal www.softwarepakketten.nl en uiteindelijk een interactieve webapplicatie beschikbaar gesteld worden.

Het gehele project overziend spreken de onderzoekers van een redelijk succesvol pilotonderzoek. Van 19 van de 26 bereikte leveranciers zijn de POS-oplossingen volledig in kaart gebracht door de functionaliteitenvragenlijst en een bedrijfsbezoek waarbij deze funtionaliteiten steekproefsgewijs getest zijn. Het merendeel van de (bij het schrijven van dit rapport) verzonden verslagen van het bedrijfsbezoek wordt zonder problemen geaccordeerd.

Het doel van dit pilotonderzoek is daarmee bereikt: op basis van het (intensief) benaderen van POS-leveranciers die op www.softwarepakketten.nl vermeld staan, kan een uitgebreid functionaliteitenonderzoek uitgevoerd worden dat betrouwbare gegevens oplevert waarmee een vergelijkingstool gemaakt kan worden ten behoeve van gebruikers die actief zijn in de drie geselecteerde detailhandelsbranches. Er is geen reden om aan te nemen dat dit doel niet of moeilijker bereikt kan worden onder POS-leveranciers die andere detailhandelsbranches bedienen.

 • Publicatienummer
  2007.078-0819
 • Publicatiedatum
  20 januari 2017
 •  
 • Projectnummer
  2007.078
 • Opdrachtgever(s)
  HBD
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner