Servitisation MKB in Europese maakindustrie

De Europese Commissie en EASME (agentschap dat in opdracht van de Europese Commissie MKB-gerichte programma’s uitvoert) heeft recent bovengenoemde servitisation studie van een consortium van Technopolis, Cambridge Service Alliance en Dialogic gepubliceerd. Doel van de studie was na te gaan in welke mate de Europese MKB maakindustrie de switch weet te maken naar meer dienstengebaseerde businessmodellen. Slagen kleine en middelgrote bedrijven er in om naast fysieke producten ook allerhande diensten te leveren en hier ook daadwerkelijk het business model op aan te passen?

De studie heeft ook tools aangereikt om in de nabije toekomst de ontwikkeling van servitisation te kunnen monitoren. Voor de studie zijn verschillende methoden naast elkaar gebruikt variërend van literatuurstudie, textmining van de Capital IQ database, webscraping van websites van ondernemingen (beide methoden zijn gebruikt om een inschatting te kunnen maken van de mate van servitisation van betreffende ondernemingen), Input-Output analyse, een survey onder 1000 MKB ondernemingen in 10 EU-landen alsmede 10 case studies in (dezelfde) 10 EU-landen.

De studie laat zien dat over de periode 2000-2014 (voor alle 28 EU-landen) servitisation in het MKB is toegenomen, maar ook dat sprake is van aanzienlijke verschillen tussen landen en bedrijfstakken onderling. Ook toont de studie in welke mate de vijf onderscheiden archetypen van servitisation zich hebben ontwikkeld, evenals de ontwikkeling richting drie cross cutting diensten te weten digitale diensten, financiële en gerelateerde diensten en circulaire economie gerelateerde diensten.

De belangrijkste barrières voor servitisation voor MKB maakindustrie zijn onder andere ontbrekende vaardigheden onder de bestaande beroepsbevolking en de moeite die MKB ervaart bij het aantrekken van werknemers met de juiste vaardigheden, regulering (product en markt) en (gebrek aan) standaarden.

De beleidsaanbevelingen richten zich onder andere op:

 • het stimuleren dat werknemers/beroepsbevolking over voldoende en juiste vaardigheden beschikken om de switch naar nieuwe product-dienstencombinaties te maken;
 • het stimuleren van crossovers tussen bedrijven;
 • bevorderen dat voldoende financiering voorhanden is voor innovatie op het vlak van product-dienstencombinaties;
 • het stimuleren van geïntegreerde Europese markt op dit vlak;
 • initiatieven om de bewustwording van het potentieel van product-service combinaties onder MKB in de Europese maakindustrie te bevorderen.

Naast het hoofdrapport zijn ook de resultaten van individuele onderzoeksmethoden uitgebreid toegelicht.

 

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  12 juli 2018
 •  
 • Projectnummer
  2016.087
 • Opdrachtgever(s)
  Europese Commissie en EASME
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner