Regioscan digitalisering MKB

De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitaliseringsinitiatieven om zich te positioneren in het ecosysteem. Daarnaast zien mkb’ers soms door de bomen het bos niet meer. Met de Regioscan Digitalisering verkrijgt men overzicht, zijn best practices te identificeren, kan kennis en ervaring gerichter gedeeld worden, en kan men een toekomstige impuls geven aan het opschalen en uitrollen van effectieve interventies.

In de eerste helft van 2022 is een pilot voor het ontwikkelen van een Regioscan opgezet door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Dialogic en Platform Talent voor Technologie en in nauwe samenwerking met de regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe), waar een gedeelde ambitie is om het ecosysteem rondom digitalisering en mkb door te ontwikkelen (Noorden Digitaal). Na een succesvolle pilot is in het IPO besloten om de Regioscan in alle provincies uit te voeren. Afgelopen maanden heeft deze uitvoering plaatsgevonden. De uitvoering hiervan is in samenwerking door Platform Talent voor Technologie, Dialogic, en de provincies opgepakt. In dit rapport presenteren we een landelijke synthese van de resultaten van de Regioscan Digitalisering MKB.

 • Publicatienummer
  2022.151.2309
 • Publicatiedatum
  15 maart 2023
 •  
 • Projectnummer
  2022.151
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner