Realisatie zelfevaluatiemodule School aan Zet PO

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

In dit project ontwikkeld Dialogic in opdracht van Platform Beta Techniek een model waarmee deelnemende scholen in het primair onderwijs kunnen meten hoe ze er voor staan als het gaat om de verbeterdimensies die centraal staan binnen het School aan Zet programma.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 oktober 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.051
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner