Publieke middelen en relevantie van wetenschappelijke sectoren

Een brede set wetenschappelijke sectoren is relevant voor maatschappelijke missies. En Nederland investeert relatief veel in onderzoek naar gezondheid en industriële productie en technologie. Dit blijkt uit onderzoek dat Dialogic in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd.

Dialogic is voor dit onderzoek gevraagd om te ondersteunen bij de beantwoording van een motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf die door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie vraagt om een analyse van de financiële uitsplitsing naar specifieke sectoren en technologieën, inclusief de relevantie van deze sectoren of technologieën voor grote maatschappelijke transities. We hebben deze vraag in twee rapporten beantwoord, die allebei naar de Tweede Kamer zijn verstuurd. In het eerste rapport maken we een uitsplitsing van publieke investeringen in specifieke sectoren en technologieën waaruit onder andere blijkt dat Nederland relatief veel investeert in onderzoek naar gezondheid en industriële productie en technologie. In het tweede rapport doen we een literatuuranalyse van de relevantie van negen wetenschappelijke sectoren voor vijf grote maatschappelijke missies waaruit blijkt dat een brede set sectoren nodig is voor het oplossen van maatschappelijke missies. Ook stellen we op basis van ons onderzoek vast dat de bijdragen van wetenschap niet in sectoren is op te delen, maar veelal interdisciplinair tot stand komt.

Onze rapporten en bijbehorende kamerbrief zijn hier te vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z18325&did=2023D44221

 • Publicatienummer
  2023.093.2327
 • Publicatiedatum
  4 september 2023
 •  
 • Projectnummer
  2023.093
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Timon de Boer
Onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.