Portfolio-analyse Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Inmiddels is er een tweede ronde van voorstellen afgerond, waarin inmiddels bekend is welke voorstellen gehonoreerd zijn.

Ter ondersteuning van de uitvoering vanuit het Nationaal Groeifonds heeft Dialogic een portfolio-analyse van de voorstellen gemaakt. Hierbij stonden twee specifieke doelstellingen centraal: [1] een inschatting kunnen maken van de absorptiecapaciteit en [2] een beeld krijgen van de regionale spreiding van investeringen. Deze analyse is gepubliceerd.

Dialogic levert met deze analyses een bijdrage aan verantwoorde keuzes en besluitvorming door betrokkenen bij het Nationaal Groeifonds.

 • Publicatienummer
  2022.006
 • Publicatiedatum
  24 januari 2022
 •  
 • Projectnummer
  2022.006
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner