Portal basisvaardigheden

De portal oefenen.nl is een startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op de beoogde oefenportal kunnen deelnemers op een informele manier oefenen met taal, maar ook met onderwerpen als rekenen, e-vaardigheden en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren de deelnemers over thema’s als werk, gezondheid en opvoeding. Het doel van de site is het laagdrempelig en kosteloos aanbieden van educatief oefenmateriaal.

Voor de Stichting Expertisecentrum ETV.nl werkt Dialogic de eerste opzet van een functioneel ontwerp voor een oefenportal voor basisvaardigheden verder uit. Doel van de rapportage is om houvast te bieden bij de besluitvorming over de (verdere) ontwikkeling van de portal. De oefenportal kan op verschillende manieren, met een verschillend ambitieniveau en voor verschillende kosten worden gerealiseerd. Dialogic maakt een zo concreet mogelijke kostenraming en brengt de maatschappelijke baten van deze verschillende ontwikkelvarianten van de portal in kaart.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  30 juni 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.020
 • Opdrachtgever(s)
  Stichting Expertisecentrum ETV.nl
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant