Portaal Waddenonderzoek

Op 1 maart 2021 lanceerde de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek dat door Dialogic is ontwikkeld. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Het Portaal bevat informatie over ongeveer 10.000 publicaties die zijn geselecteerd uit een verzameling van publicaties uit het onderzoeksplatform Dimensions van Digital Science. Middels automatische analyse van de abstracts zijn deze publicaties geclassificeerd. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in publicaties die bijdragen aan de verschillende thema’s van de Trilaterale Kennisagenda ten aanzien van het Waddengebied, maar ook zijn via topic modelling 17 thema’s geïdentificeerd die doorsnijdend zijn over de gehele collectie.

Aangezien het Portaal een selectie bevat van relevant onderzoek worden zoekresultaten niet gesorteerd naar mogelijke relevantie. In plaats daarvan worden bij zoekresultaten enkele visualisaties getoond die overzicht geven van aantallen publicaties per jaar, per land, per Trilaterale Kennisagenda thema en ten slotte welke onderwerpen het meest voorkomen. Zoekresultaten vormen zo een collectie met betrekking tot een bepaald onderwerp, in plaats van een gesorteerde lijst van mogelijk relevante publicaties.

Het Portaal Waddenonderzoek kan worden bezocht via https://wadden.dialogiconderzoek.nl/

  • Projectnummer
    2020.025
  • Opdrachtgever(s)
    Waddenacademie
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Max Kemman
Senior onderzoeker / adviseur