Penvoering Auditrapport WO-Sprint 2008

In het najaar van 2008 is Dialogic betrokken geweest bij de audit van het Sprintprogramma van het Platform Bèta Techniek. Dit programma beoogt het aantal studenten in hogere bètatechnische opleidingen en de uitstroom van deze studenten naar de arbeidsmarkt te vergroten, om zo de innovatiekracht en het concurrentievermogen van de Nederlandse economie te versterken.

In het najaar van 2008 is Dialogic betrokken geweest bij de audit van het Sprintprogramma van het Platform Bèta Techniek. Dit programma beoogt het aantal studenten in hogere bètatechnische opleidingen en de uitstroom van deze studenten naar de arbeidsmarkt te vergroten, om zo de innovatiekracht en het concurrentievermogen van de Nederlandse economie te versterken.

De voornaamste conclusies uit deze audit zijn:

De instroom in het hoger onderwijs is tussen 02/03 - 07/08 met 14% toegenomen, een groei die vooral in het wo is gerealiseerd. De instroom van vrouwelijke studenten bètatechniek groeit sneller dan die van mannelijke studenten en ook buitenlandse studenten zijn in het wo een opvallend snel groeiende instroomcategorie. Hoewel de instroom voor de snijvlakopleidingen relatief snel groeit, wordt er, zeker bij de hogescholen, nog te weinig van geprofiteerd.

De totale uitstroom uit het hoger onderwijs neemt in de periode 99/00-06/07 toe met 9%, eveneens een gevolg van de aanwas in het wo. De uitstroom van afgestudeerde bètatechnici van snijvlakopleidingen groeit in deze periode met 38,4% aanzienlijk sneller dan die van cluster-1-opleidingen (6%). Wel neemt het marktaandeel van bètatechniek in de totale uitstroom van het hoger onderwijs af met 3,2% tot 19,5% in 2007.

Gemeenschappelijke uitdagingen voor de hoger onderwijsinstellingen zijn volgens de auditcommissies:

 • het verbeteren van de doorstroomsnelheid aan ho-instellingen;
 • het uitbreiden en versterken van regionale netwerken, in het bijzonder tussen vo-scholen en hogescholen;
 • het ontwikkelen van doelgroepenbeleid om zo de werving van vrouwelijke studenten, allochtone studenten en werkenden te versterken;
 • het intensiveren van activiteiten (en honorering ervan tot lesbevoegdheid) om de instroom van lerarenopleidingen te bevorderen.
 • Publicatienummer
  2008.048-0818
 • Publicatiedatum
  31 januari 2009
 •  
 • Projectnummer
  2008.048
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur