Penvoerder WO-Sprint auditrapport

In het auditrapport 2007 van de auditcommissie WO-Sprint doet de commissie verslag van haar bevindingen tijdens de tweede auditronde van het WO-Sprint programma van het Platform Bèta Techniek.

Belangrijke aanleiding voor het WO-Sprint programma vormen de "Lissabon doelstellingen". Daarin hebben de Europese regeringsleiders in 2000 hun streven vastgelegd om de Europese economie in de periode tot 2010 te transformeren tot de meest innoverende en concurrerende economie ter wereld. Als uitwerking van deze doelstellingen is afgesproken om meer te investeren in R&D, en te werken aan een toename van 15% in het aantal afgestudeerden - in het bijzonder in de exacte en technische vakken - aan instellingen voor hoger onderwijs in EU-lidstaten. In Nederland is deze doelstelling voor het wetenschappelijk onderwijs vertaald in 15% meer afgestudeerde bètatechnici in 2010.

Het WO-Sprint programma wil deze 15% doelstelling realiseren in de "harde" universitaire bètatechnische opleidingen én de zogeheten snijvlakopleidingen. Vanuit dit programma wordt in drie jaar tijd (tot en met 2008) € 20 miljoen aan stimuleringsmiddelen verdeeld over de Nederlandse universiteiten met een faculteit bèta-, aard- of levenswetenschappen, en over de drie technische universiteiten. Het programma wordt geëvalueerd middels een jaarlijkse monitor en audit. Bureau Regioplan voert de monitor uit. Een onafhankelijke auditcommissie voert de audit uit. Deze commissie bestaat uit:

  • Prof. dr. Tjeerd Plomp (voorzitter, emeritus hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Twente);
  • Dr. N. Ginjaar-Maas (voormalig staatssecretaris van Onderwijs);
  • Ad de Jager (voormalig Inspecteur Generaal van het Onderwijs, voormalig Eerste Kamerlid);
  • Prof. dr. Albert Pilot (hoogleraar scheikundedidactiek en curriculum, aan de Universiteit Utrecht);
  • Prof. dr. Werner van der Weg (emeritus hoogleraar natuurkunde, van de Universiteit Utrecht), en
  • Prof. dr. Taede Sminia (oud-rector magnificus van de Vrije Universiteit).

Als secretaris van de auditcommissie treedt drs. Ankie Korsten van het Platform Bèta Techniek op. Rob Bilderbeek is toegevoegd lid en penvoerder van het auditrapport.

De auditcommissie heeft met veel waardering kennis genomen van de enthousiaste inzet waarmee de universiteiten activiteiten en initiatieven ontplooien om de WO-Sprint doelstellingen te realiseren. De auditcommissie heeft de stellige indruk dat de universiteiten goed doordrongen zijn van de urgentie van de problematiek rond bètatechniek. Het auditrapport heeft daarom een positieve grondtoon.

Met nadruk brengt de auditcommissie de 23 punten naar voren die in de rapportage te vinden zijn.

 • Publicatienummer
  2007.082-0719
 • Publicatiedatum
  25 juli 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.082
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner