Ontwikkeling meetinstrument merkbaarheid regeldruk – fase I

Al jaren staat de vermindering van administratieve lasten en regeldruk hoog op de agenda van politici en beleidsmakers. Het wegnemen van belemmeringen en lastendruk zorgt er immers voor dat ondernemers en managers zich kunnen richten op de kernprocessen van hun ondernemingen, op innovatie en economische groei van hun bedrijf. Het verminderen van regeldruk maakt op die manier deel uit van een ruimere set voorwaarden die belangrijk is voor een goed leef-, werk- en vestigingsklimaat. Onnodige regeldruk leidt niet alleen af van bedrijfseconomische hoofdtaken van ondernemingen , maar ook tot onnodige bedrijfskosten.

Het is daarom noodzaak om die regeldruk te verminderen. Daartoe zet de Nederlandse overheid flinke stappen en heeft zichzelf ook een kwantitatieve doelstelling opgelegd: het verminderen van de regeldruk in deze kabinetsperiode met 2,5 miljard euro. Grote slagen worden gemaakt met de versnelde inzet van het stelsel van basisregistraties, een versterking van de samenwerking tussen rijksinspecties en het ´Digitaal Rijk´-project. Naast deze kwantitatieve reductie van lastendruk zet de Nederlandse overheid in op het verminderen van de minder meetbare, maar zeer merkbare regeldruk.

Dialogic gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken verkennen hoe via niet-invasieve methoden (zoals Internet als Databron, het gebruiken van open data, etc.) het verminderen van die regeldruk gemeten kan worden.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  14 mei 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.016
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner