Ontwikkeling digitale agenda Brabant

In de Agenda van Brabant en in het bestuursakkoord Tien voor Brabant formuleert de Provincie haar ambitie om Brabant te laten uitgroeien tot een internationale top kennis- en innovatieregio.  In deze notitie wordt een tweesporenbeleid voorgesteld, waarbij het initiëren en stimuleren van ICT gedreven innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen (nut) gepaard gaat met projecten gericht op verdere uitrol en verbetering van NGA-netwerken in Brabant (net).

In de Agenda van Brabant en in het bestuursakkoord Tien voor Brabant formuleert de Provincie haar ambitie om Brabant te laten uitgroeien tot een internationale top kennis- en innovatieregio. In de ogen van Gedeputeerde Staten is een goede hoogwaardige breedband infrastructuur een basisvoorziening om de kansen die ICT biedt - voor economische groei en werkgelegenheid en het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in Brabant - ook daadwerkelijk te benutten. De ´digitale
ontsluiting´ van Brabant is voor zijn toekomstige ontwikkeling mogelijk van even groot belang als ooit de aanleg van wegen, het gasnet, het riool en het elektriciteitsnet zijn geweest. Voor deze infrastructuur heeft de provincie als economische gebiedsautoriteit een verantwoordelijkheid om de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld voor alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegankelijk te laten zijn. In deze Digitale Agenda van Brabant wordt de rol en betekenis van een exellente digitale infrastructuur in Brabant inzichtelijk gemaakt, en wordt deze vertaald in een drietal beleidsopties.

 • Publicatienummer
  2011.113-1232
 • Publicatiedatum
  31 juli 2012
 •  
 • Projectnummer
  2011.113
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Noord-Brabant
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.