Onderzoek vestigingsklimaat voor hightech bedrijven

In opdracht van de Vereniging FME-CWM (FME) onderzoekt Dialogic het Nederlandse vestigingsklimaat voor toonaangevende hightech bedrijven. FME vertegenwoordigt veel bedrijven die opereren op het hoogste niveau van technologische ontwikkeling. Specifiek voor deze categorie bedrijven brengen we in beeld wat de sterke en zwakke punten zijn van het Nederlandse vestigingsklimaat, op korte en lange termijn. Daarbij geven we aan wat er nodig is om hightech bedrijven in Nederland te houden en nieuwe ondernemingen aan te trekken. Tot slot maken we een inschatting van de maatschappelijke impact van hightech bedrijven in Nederland door de ruimere economische betekenis van deze specifieke groep bedrijven te duiden.

De onderzoeksresultaten worden in november gepresenteerd.

  • Projectnummer
    2019.051
  • Opdrachtgever(s)
    Vereniging FME-CWM
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner