Ondersteuning Economisch Programma Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt aan haar economisch programma voor de komende jaren. Dialogic ondersteunt haar daarbij en werkt in het bijzonder clusterfiches uit. Doel is om een kwalitatief en beschrijvend beeld te geven van de huidige stand van zaken in de belangrijkste economische clusters in de regio (high tech systemen en materialen - incl. solar en automotive -, life sciences & health, agrofood, biobased economy, maintenance, logistiek). Daarnaast worden recente ontwikkelingen & trends en het toekomstperspectief beschreven. In de clusterfiches vindt u informatie over spelers in het cluster en onderlinge samenhang (incl. fysieke brandpunten zoals campusterreinen), crosslinks met andere sectoren en maatschappelijke thema’s, uitdagingen en aandachtspunten op de agenda, recent en toekomstig beleid, de geografische spreiding van het cluster en internationalisering.

De clusterfiches komen tot stand op basis van een desk studie (bestaande rapporten/documentatie), enkele interviews per cluster en reflectie door stakeholders en externe experts. Die interviews (met onder andere de accountmanagers van provincie en BOM) worden gebruikt om eerste clusterschetsen op te stellen. De schetsen worden vervolgens verfijnd tot de clusterfiches met behulp van een Delphi-methode: per cluster zijnĀ ongeveer vijf experts/stakeholders betrokken die in twee ronden schriftelijk commentaar hebben gegeven op de clusterfiches.

Dialogic heeft de Provincie Brabant ondersteund bij het Economisch Programma Brabant 2020 middels het opstellen van clusterfiches.

 • Publicatienummer
  2011.115-1224
 • Publicatiedatum
  1 maart 2012
 •  
 • Projectnummer
  2011.115
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Noord-Brabant
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.