OCW – Evaluatie Toptechniek in bedrijf

Het doel van dit evaluatieonderzoek is inzicht krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en opbrengsten van het programma Toptechniek in Bedrijf (TiB), de verschillende onderdelen van TiB en de inzet en rol van Platform Beta Techniek. Mede op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek zal een besluit worden genomen over de borging of een mogelijk vervolg van het programma.

In het programma werken bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid samen om voldoende goedgeschoold technisch personeel (vmbo en mbo) voor nu en in de toekomst te realiseren. De focus ligt op de Topsectoren. Het programma kent twee lijnen:

 • Vmbo- en mbo-techniek: gericht op het ontwikkelen van de vakmanschapsroute (doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 2 en 3) en de technologieroute (doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 4), die de aantrekkelijkheid van het leerproces moeten verbeteren en de samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen moeten versterken. Een doelmatig opleidingsaanbod in de regio is tevens een doelstelling.
 • Centra voor innovatief vakmanschap (CIV): deze centra, waarin ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samenwerken, richten zich op het versterken van de kwaliteit van het technisch onderwijs. De eerste vier centra voor innovatief vakmanschap zijn in 2011 officieel gestart. Momenteel zijn er circa dertig centra actief, verspreid over het hele land.
 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  28 juni 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.044
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner