Nulmeting / Nameting Teacher Academy

Om de welvaart die Nederland heeft opgebouwd ook in de toekomst te kunnen waarborgen is onze kenniseconomie van groot belang. Hoewel Nederland op dit moment nog een wereldspeler is op het gebied van innovatie, is deze positie fragiel gelet op de internationale concurrentie en de uitdagingen binnen de landsgrenzen op verschillende domeinen. Om de kenniseconomie ook in de toekomst te kunnen bemensen is het essentieel dat Nederland over voldoende goed opgeleide technici beschikt. Zeker wanneer ook de (aankomende) vergrijzingsproblematiek in beschouwing wordt genomen, dient proactief te worden geanticipeerd in beleid om deze dreigende tekorten te lijf te gaan.

Het programma Teacher Academy is een voorbeeld van invulling van dergelijk beleid en is erop is gericht om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken en zodoende tot aantrekkelijker onderwijs te komen voor zowel student als docent. In schooljaar 2014-2015 wordt gestart met een pilot van dit programma. Deze pilot zal worden geëvalueerd door middels een nulmeting (september/oktober 2014) en een nameting (mei/juni 2015). De bevindingen uit deze evaluatie worden gebruikt om het programma (indien nodig) bij te sturen en/of onderdelen van het arrangement aan te passen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 september 2015
 •  
 • Projectnummer
  2014.053
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur