Nulmeting BioSolar Cells

Dialogic voert voor de programmadirectie BioSolar Cells (www.biosolar.nl) een nulmeting uit waarin de uitgangssituatie wordt vastgelegd in termen van een aantal prestatie-indicatoren. Het programma BioSolar Cells beoogt de komende vijf jaar de wetenschappelijke basis te versterken voor de duurzame productie van bio-energie en voedsel via meer efficiënte benutting van het biologische proces van fotosynthese. Aan het programma nemen 9 kennisinstellingen en 25 industriële partners deel. Het ministerie van EL&I, NWO, de kennisinstellingen en de bedrijven financieren het programma met € 42 miljoen. Het omvangrijke onderzoekprogramma wil een innovatief antwoord geven op het meer en meer beklemmende vraagstuk rond de toekomstige energie- en voedselvoorziening. De komende decennia zullen wereldwijd de beschikbare voorraden fossiele brandstoffen afnemen, de vraag naar eiwitten als voedsel stijgen en de gevolgen van klimaatverandering voelbaar worden. Bovendien doet de toenemende welvaart van de groeiende wereldbevolking een groter beroep op het afnemende areaal aan landbouwgrond.

 

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 maart 2016
 •  
 • Projectnummer
  2011.005
 • Opdrachtgever(s)
  BioSolar Cells
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant