Monitor Digitalisering in Nederland

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze strategie geeft aan wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering.

Nederland Digitaal verbetert de samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid op het gebied van digitalisering. Om ze daarin te ondersteunen heeft een multidisciplinair team van Dialogic een dashboard ingericht met de stand van digitalisering in Nederland. Het resultaat is hier te bekijken.

Naast data uit een groot aantal gangbare bronnen is ook informatie vanuit minder voor de hand liggende bronnen zoals Stackoverflow (een populair forum voor programmeurs) gebruikt om inzicht te geven in Nederlandse digitaliseringstrends. Tijdens de conferentie Nederland Digitaal (eind maart 2019) zijn de resultaten en begeleidende infographic voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen gepubliceerd.

  • Projectnummer
    2018.081
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner