MKBA Ruimtevaartbeleid

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert Dialogic samen met het Amsterdamse bureau Decisio een evaluatie uit van de Nederlandse overheidsinvesteringen in de ruimtevaart. De evaluatie is een combinatie van een ex-post Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de overheidsinvesteringen in de ruimtevaart voor de Nederlandse samenleving en de economie in de periode 1990-2014 (directe en indirecte baten), een ex-ante MKBA van de overheidsinvesteringen voor de toekomst. Dit laatste inclusief een prognose van het potentieel van de ruimtevaart voor Nederland tot het jaar 2045. Tot slot wordt ook een MKBA voor de ESA-vestiging ESTEC voor Nederland uitgevoerd. In een ontwerpfase wordt bekeken in hoeverre een volledige MKBA mogelijk is of dat op onderdelen een economische impactanalyse het meest realistisch is. Het project is eind september gestart en zal worden afgerond in februari 2016.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 juli 2016
 •  
 • Projectnummer
  2015.074
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner