Marktverkenning open source encryptie

Encryptie is een van de pijlers onder veilige uitwisseling van (gerubriceerde) overheidsinformatie. Binnen de Nederlandse overheid bestaat de wens om zelfstandig in staat te zijn gerubriceerde informatie adaptief te beschermen tegen toenemende en veranderende dreigingen, bijvoorbeeld van statelijke actoren. Het gebruik van open source encryptie zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. In dit onderzoek wordt de behoefte aan en het aanbod van open source encryptiemiddelen verkend. Vervolgens wordt onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor toepassing van open source encryptiemiddelen in de context van uitwisseling van gerubriceerde informatie. Tot slot wordt ingegaan op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van open source encryptiemiddelen.

 • Publicatienummer
  2021.108-2240
 • Publicatiedatum
  26 januari 2023
 •  
 • Projectnummer
  2021.108
 • Opdrachtgever(s)
  WODC
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner