LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, resultaten & effecten

In 2005 heeft de Vlaamse regering het reglementair besluit goedgekeurd dat het kader vormt voor de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. Het IWT heeft toen het programma LandbouwOnderzoek (LO) opgestart. De belangrijkste doelstelling van het programma is het verwerven van kennis ten behoeve van de land- en tuinbouw, als motor van innovatie in deze sector in Vlaanderen. De activiteiten in het programma richten zich uitsluitend op de primaire plantaardige productie (akkerbouw, sier-, groente- en fruitteelt) en dierlijke productie (melk, rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees en eieren), evenals de distributie en opslag van deze producten.
Aangezien de eerste cyclus van projecten is afgerond, is het een goed moment om - in navolging van reeds uitgevoerde effectmetingen voor andere collectieve programma´s van het IWT (zoals VIS-CO, VIS-TD en VIS-TIS, en SBO) - een eerste onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van het type projecten, resultaten, effecten en de werking van de gesteunde LO-projecten. De studie zal bovendien gelijktijdig worden uitgevoerd met het verder uitwerken van de hervorming van het LO-programma door IWT. Inzichten uit de studie worden verwerkt in de vernieuwde aanpak van LandbouwOnderzoek naar landbouwtrajecten. Na een openbare aanbesteding is onderzoeksbureau Dialogic gestart met de studie naar het portfolio, de werking, resultaten en effecten van LandbouwOnderzoek als instrument.

Het IWT is uitvoerder van het programma Landbouw-Onderzoek (LO). Dat programma is in 2005 ontstaan, na goedkeuring van de Vlaamse overheid, om toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector te financieren. Jaarlijks kunnen uitvoerders (universi-teiten, hogescholen, praktijkcentra en onderzoekscentra), alleen of in consortium, voorstellen indienen om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te vertalen voor bedrijven uit de Vlaamse primaire sector (en distributie en opslag). Omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat Vlaamse bedrijven profiteren van de kennis, moet de sector cofinancieren (7,5%) en heeft ieder project een gebruikerscommissie. In totaal zijn in de verschillende jaarlijkse oproepen tot nu toe 337 projectvoorstellen ingediend, waarvan er ruim 100 gesteund zijn voor een totaal bedrag van bijna €72 mln.
Het IWT heeft onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om het portfolio, de werking en de effecten van LO als regeling te onderzoeken. Daartoe is desk research uitgevoerd, een portfolioanalyse (analyse van alle afgeronde en lopende projecten, o.a. op doelgroep, thema en type uitvoerders), zijn twee elektronische vragenlijsten ingezet (onder uitvoerders en leden van gebruikerscommissies) en is een internationale beleidsbenchmark uitgevoerd.

 • Publicatienummer
  2010.127-1112
 • Publicatiedatum
  1 juli 2011
 •  
 • Projectnummer
  2010.127
 • Opdrachtgever(s)
  IWT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.