Kwartiermaker breedband Noord-Holland-Noord

De laatste jaren is in Nederland een groot aantal initiatieven gestart met als inzet het realiseren van open glasvezelgebaseerde breedbandnetwerken. Waar het aanvankelijk vooral ging om gemeentelijke initiatieven, zoals uitgevoerd in Amersfoort, Deventer en Groningen, vindt er de laatste tijd een verschuiving plaats. Tegenwoordig worden dergelijke projecten steeds meer op een schaal van (delen van) provincies uitgevoerd, zoals in Drenthe, Fryslân, Utrecht en uiteraard de Noordvleugel (BreedNet).

De regio NoordHollandNoord (NHN), grofweg het gebied boven het Noordzeekanaal, valt buiten het gebied dat BreedNet momenteel bedient. De provincie NoordHolland wil dat ook in dit gebied een open glasvezelnetwerk tegen redelijke kosten ruim beschikbaar komt. Het Bureau Two Minds uit Hilversum heeft in eerder uitgevoerd onderzoek, laten zien dat het BreedNetmodel - onder bepaalde condities ook in NHN haalbaar is. Om de nodige voorbereidingen te treffen om het project daadwerkelijk van start te kunnen laten gaan, heeft Dialogic Next Step uit Utrecht van de provincie de opdracht gekregen tot "kwartiermaken" en draagvlak voor het project te creëren bij de relevante gemeenten.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  19 juni 2009
 •  
 • Projectnummer
  2008.091
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Noord-Holland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner