Kwantificering clusters Pieken in de Delta

Het Ministerie van EL&I heeft onlangs een aantal strategische clusters in de Nederlandse economie gedefinieerd (de zogenaamde Topgebieden). Het economisch belang van deze clusters was tot voor kort nog niet eenduidig bepaald. In opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van EL&I en Agentschap NL heeft Dialogic deze sectoren gedefinieerd (op basis van SBI-codes) en daarna zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven. Per cluster is een aantal bouwblokken uitgewerkt: een omschrijving van het cluster, economische parameters, de belangrijkste spelers, beleidsinitiatieven, internationale positionering en ruimtelijke structuur.

Het resultaat zijn de zogenaamde Clusterkaarten. Deze Clusterkaarten geven een eerste indruk van de Topgebieden. Gegeven de zeer beperkte omvang van het onderzoek was het niet de doelstelling om een zeer verfijnd beeld te geven van een vaststaande set van clusters; het gaat om indicaties (in de woorden van EL&I: "100 pixel foto’s"). De bedoeling is dat de Clusterkaarten op overzichtelijke wijze een eerste indruk geven van de Topgebieden. In latere fasen is het altijd mogelijk om clusterkaarten aan te scherpen, kaarten toe te voegen of om bestaande kaarten te splitsen.

De clusterkaarten zijn gevuld met bestaande data uit verschillende secundaire bronnen. Het materiaal dat gebruikt is bij de economische kengetallen is een bewerking van primair bronnenmateriaal afkomstig van het CBS. Omzet, werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn direct afkomstig uit StatLine. R&D-investingen zijn gebaseerd op micro-data van het CBS. Voor een uitgebreide verantwoording van het onderzoek verwijzen we naar de ‘Toelichting bij data en cijfers clusterkaarten’. In deze toelichting is bijvoorbeeld ook de indeling in SBI-codes opgenomen die aan de basis ligt van de definitie van de Topgebieden.

Een uitgebreide verantwoording van het onderzoek naar de clusterkaarten kunt u hier vinden. In deze toelichting is bijvoorbeeld ook de indeling in SBI-codes opgenomen die aan de basis ligt van de definitie van de Topgebieden.

Dit betreft een achtergronddocument van de "100 pixel foto's Topgebieden". Deze is te downloaden via de projectbeschrijving (zie: "Meer informatie over dit project")

 • Publicatienummer
  2010.076-1132-02
 • Publicatiedatum
  28 november 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.076
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant