Impactmeting traineeprogramma Eerst de Klas

Nu het programma Eerst de Klas een aantal jaren loopt en er zeker nog een aantal tranches in het verschiet ligt, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en het succes van het programma. Dit niet alleen in kwantitatieve termen (aantal deelnemers, deelnemende scholen en bedrijven), maar ook in kwalitatieve zin: hoe en in welke mate levert het programma Eerst de Klas een bijdrage aan het onderwijs (en de maatschappij in brede zin)? Wat is de meerwaarde van het programma voor deelnemers? Hoe verloopt de loopbaan van alumni?

Het projectteam van Eerst de Klas heeft Dialogic daarom opnieuw gevraagd het programma Eerst de Klas te evalueren. De impactmeting heeft plaatsgevonden in het najaar van 2014.

In opdracht van PBT onderzocht Dialogic de impact van het programma Eerst de Klas.

In totaal heeft het programma tot nu toe 159 eerstegraads docenten afgeleverd. In kwantitatieve termen een bescheiden aantal, maar de bijdrage is relatief groot als we kijken naar de uitstroom aan de reguliere lerarenopleidingen voor de exacte vakken, Nederlands en de klassieke talen. Bovendien trekt het programma een groep studenten aan die anders niet voor het onderwijs had gekozen.

Bovenal is het programma een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. De deelnemers worden beschouwd als een bron van inspiratie. Zij nemen relatief vaak extra taken op zich, hebben een frisse blik op onderwijszaken en leveren vernieuwende input. Ook wordt verondersteld dat het programma een positieve doorwerking heeft op het imago van het docentschap.

Een belangrijk knelpunt is de matching van deelnemers en scholen. Er vallen nog te vaak geschikte kandidaten af doordat ze geen school kunnen vinden. Een van de aanbevelingen is dan ook om een meer vraaggestuurde en regionale inrichting van het selectieproces te overwegen, waardoor het rendement vergroot kan worden.

 • Publicatienummer
  2014.071-1432
 • Publicatiedatum
  30 oktober 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.071
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur