Kies op Maat

Dialogic heeft middels een online demo aan de ho-instellingen laten zien welke mogelijkheden er zijn om voor een individuele instelling specifieke inzichten te verkrijgen. De huidige dataset van Kies op Maat is immers dermate rijk dat er tal van interessante analyses mogelijk zijn waar ho-instellingen hun voordeel mee kunnen doen. Zo kan het ingezet worden voor marketing, zorgt het voor profilering, kan het gebruikt worden voor wervingsdoeleinden en biedt het de mogelijkheid tot benchmarking. Niet in de laatste plaats werd ook aangegeven dat de inzichten kunnen bijdragen aan visievorming rondom het (toekomstige) curriculum. De feedback op deze demo was positief. Daarom zet Dialogic deze demo nu om in een dashboard als finaal product.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 maart 2016
 •  
 • Projectnummer
  2015.114
 • Opdrachtgever(s)
  Kies op Maat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Wouter Koppers
Developer