IWT-analyse Vlaams Innovatienetwerk (VIN)

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dat wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek, gericht (technologisch) advies en informatievoorziening. Een groot aantal onderzoekers en adviseurs dragen bij aan deze activiteiten, allen werkzaam bij diverse erkende (publieke) onderzoeksinstellingen, Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden, innovatiecentra, universiteiten en hogescholen, federaties of andere clusterorganisaties.

IWT ziet meerwaarde in de samenwerking van deze betrokken organisaties; de facto samenwerking van de betrokken personen. Meerwaarde moet uiteindelijk neerslaan bij bedrijven. Het onderzoek betreft de analyse van de structuur en werking van het netwerk: hoe komt samenwerking tussen actoren op gang? Worden technische vragen doorverwezen? Ontstaat er clustervorming van projecten rondom een technologisch thema of een sector? Profiteren bedrijven daar al voldoende van?

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) heeft onderzoeksbureau Dialogic verzocht de structuur en werking van het Vlaams InnovatieNetwerk (VIN) te onderzoeken. Het IWT ziet het VIN als geheel van mensen (onderzoekers en adviseurs) die vanuit de "intermediaire organisaties en kenniscentra actief zijn op het vlak van innovatieondersteuning, gecoördineerd door het IWT". Samenwerking en kennisuitwisseling binnen het VIN zorgt voor betere kwaliteit van projecten en adviestrajecten. Bedrijven, primair Vlaamse kmo´s, profiteren daarvan.

Het onderzoek is uitgevoerd middels analyse van bestaande rapporten en administratieve data, een netwerkanalyse, een vragenlijst onder VIN-leden, een interviewronde, rondetafelsessies met bedrijven en een workshop met een externe begeleidingsgroep.

Het VIN is in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld en zal in de komende jaren steeds meer vorm krijgen. Hierbij is het belangrijk zowel de front-office (naar bedrijven toe) en de back-office (VIN-leden onderling) van het VIN verder te ontwikkelen.

 • Publicatienummer
  2009.123-1014-01
 • Publicatiedatum
  3 juli 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.123
 • Opdrachtgever(s)
  IWT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant