Open Data Open Doel: verkenning hergebruikkansen datasets EL&I

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verrichten Dialogic en The Green Land - een samenwerkingsverband bestaande uit Ton Zijlstra, Frank Verschoor en Marc de Vries -een inventarisatie van open datasets die het ministerie en daaronder vallende diensten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen tot hun beschikking hebben. De inventarisatie moet uiteindelijk leiden tot een selectie van vijftig datasets met een potentiële economische meerwaarde (economische impact, aantallen gebruikers, etc.), die vervolgens kunnen worden vrijgegeven om hergebruikt te worden door derden.

De komende weken zullen Dialogic en The Green Land deze datasets inventariseren en beschrijven¬†en aan de hand van juridische criteria bepalen of deze datasets mogen worden vrijgegeven, waarna een selectie wordt uitgevoerd op potentiële economische meerwaarde. Het onderzoek moet EL&I helpen bij de ontwikkeling van haar Open Data Strategie.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) verrichtten Dialogic en The Green Land -een inventarisatie van open datasets die het ministerie en daaronder vallende diensten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (bijvoorbeeld Agentschap Telecom, Agentschap NL, Staatstoezicht op de Mijnen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) tot hun beschikking hebben.

De inventarisatie heeft geleid tot een selectie van vijftig datasets met een potentiële economische meerwaarde (economische impact, aantallen gebruikers, etc.), die vervolgens kunnen worden vrijgegeven om hergebruikt te worden door derden. Op basis van deze selectie hebben wij samen met experts en betrokkenen een tiental illustratieve cases uitgewerkt van diensten en producten die met deze datasets ontwikkeld kunnen worden. Vooraf zijn deze datasets nog aan een (beperkte) juridische toets onderworpen. De inventarisatie helpt het ministerie bij de verdere ontwikkeling van haar Open Data Strategie.

Het resultaat van deze inventarisatie is het rapport ´Open data open doel: verkenning van de hergebruikkansen van EL&I datasets´ (2012). Deze publicatie kun u hier downloaden.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Frank Bongers, bongers@dialogic.nl.

 • Publicatienummer
  2012.034-1244
 • Publicatiedatum
  15 november 2012
 •  
 • Projectnummer
  2012.034
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant