Onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

Op 12 oktober 2020 sloot de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Met het bestuursakkoord wordt ingezet op meer op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk. De nadruk ligt dan ook bij acties voor de doelgroep zij-instromers. Dit is een groep die veel baat heeft bij onderwijs op maat, waarbij rekening wordt gehouden met eerder opgedane kennis en competenties. Bovendien is deze groep relatief snel beschikbaar voor de arbeidsmarkt en is de veronderstelling dat investeringen in zij-instroom een snelle en effectieve maatregel is in de aanpak van het lerarentekort. 

In het bestuursakkoord zijn drie ‘categorieën’ ambities opgenomen: gezamenlijke ambities VH-UNL, ambities voor de hbo-lerarenopleidingen en ambities voor de wo-lerarenopleidingen. De VH en UNL hebben een verschillende insteek gekozen. De VH focust op het uitbreiden van het werken met Leeruitkomsten naar alle hbo-lerarenopleidingen. De UNL heeft gekozen voor een aanpak met meerdere projecten waar verschillende coalities van universitaire lerarenopleidingen in deelnemen. Het bestuursakkoord omvat 10 verschillende programmalijnen die toewerken naar 35 (behoorlijk concrete) beoogde resultaten. 

OCW heeft aan Dialogic en Oberon de opdracht gegeven om evaluerend onderzoek uit te voeren naar het bestuursakkoord. In dit onderzoek zullen we kwalitatief ingaan op het proces en de (ervaren) effecten van het bestuursakkoord. Daarnaast zullen we onderzoek doen naar (mogelijke) kwantitatieve indicatoren om de impact van het bestuursakkoord te meten. Concreet bestaat het onderzoek uit deskstudie, verkennende interviews met overkoepelende organisaties (n=10), verdiepende interviews met lerarenopleidingen (n=50) en case studies van lerarenopleidingen waarbij docenten, studenten en vertegenwoordigers van stageplekken en werkgevers worden betrokken (n=4). 

Het onderzoek zal leiden tot twee rapportages. Een tussenrapport zal worden opgeleverd eind 2022. Het eindrapport zal worden opgeleverd begin 2024. 

  • Projectnummer
    2022.058
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Max Kemman
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.