Impactanalyse Competentiepolen/Lichte Structuren

Competentiepolen en Lichte Structuren zijn bottom up initiatieven van bedrijven verenigd in een Vlaams samenwerkingsverband (VIS). Zij hebben als doel om de concurrentiepositie van het Vlaamse bedrijfsleven te versterken. Zij doen dit onder meer door middel van kennisontwikkeling en kennistransfer. Het concept open innovatie staat hierbij centraal: de innovatie komt tot stand door samenwerking en interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen, waarbij men beoogt een zo groot mogelijke groep van bedrijven te bereiken, in het bijzonder het KMO. In totaal werden er sinds 2000 ongeveer 19 Competentiepolen en Lichte Structuren opgestart en gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) voor een duidelijk afgestemd programma van activiteiten.

Omdat de initiatieven de afgelopen jaren op verschillende momenten werden opgestart, werd nog niet eerder een integrale evaluatie uitgevoerd. Bovendien verschillende de initiatieven met betrekking tot type activiteiten, doelgroep, omvang etc. Hierdoor is een effectmeting on onderlinge resultaten te vergelijken niet gewenst. Daarom heeft het IWT aan onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om het mechanisme van Competentiepolen en Lichte Structuren nu te evalueren en daarbij een typologie te maken van de werkingsmodellen van de initiatieven.

Dialogic heeft voor de analyse gebruik gemaakt van desk studie en interviewde 39 direct betrokkenen zoals managers van Competentiepolen en Lichte Structuren, leden van de Raden van Bestuur, beleidsmedewerkers, intermediairen en partners en aangesloten bedrijven.

In opdracht van het IWT voerde Dialogic in de periode september 2013-april 2014 een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was om individuele initiatieven te evalueren. Tevens werd de gelegenheid aangegrepen om een eerste evaluatie uit te voeren van de werking van het recent ingevoerde lichte structuur ondersteuningskader. De voor deze studie gebruikte informatie werd gehaald uit deskstudie en interviews met verschillende rechtstreeks betrokken stakeholders.

 • Publicatienummer
  2012.098-1414
 • Publicatiedatum
  30 maart 2014
 •  
 • Projectnummer
  2012.098
 • Opdrachtgever(s)
  IWT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner