IenW als launching customer

Van 1 juli – december 2017 heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van IenW een leertraject gefaciliteerd rondom launching customership: het inzetten van de eigen inkoopkracht of activa om nieuwe innovaties aan te jagen. Het doel van dit traject was om aan de hand van diverse projecten op het terrein van duurzame energie, smart & green mobility en circulaire economie binnen de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat te kijken hoe deze rol als launching customer ingericht wordt of kan worden en wat daarbij belangrijke uitdagingen en randvoorwaarden zijn.

In de studie wordt geconcludeerd dat er ontzettend veel gebeurt binnen het ministerie van IenW om innovaties aan te jagen, maar dat er tegelijkertijd ook diverse belemmeringen worden ervaren om te komen tot succesvolle toepassing van innovatie. Deze knelpunten kunnen grofweg ingedeeld worden in vier categorieën:
• De wisselwerking tussen beleid en uitvoering
• De interne organisatiestructuur en –cultuur
• De wisselwerking tussen beleid, uitvoering en de markt (co-creatie, aanbesteden)
• Opschalingsuitdagingen

Om structurele verbeteringen aan te brengen in het innovatieproces rondom launching customership volstaat het niet om alle knelpunten afzonderlijk aan te pakken. Het vraagt om een herstructurering van de innovatieketen. Succesfactoren (op hoofdlijnen) hierbij zijn:
• Het stimuleren van een innovatiecultuur met bijpassende organisatieprocessen
• Het hoger leggen van de lat voor potentiele leveranciers (‘pull’)
• Participeren in het ontwikkelen van kwalitatief aanbod (‘push’)
• Ondersteunen van de verdere uitrol en opschaling van innovaties

In de rapportage (download hiernaast) worden deze knelpunten en succesfactoren nader uitgewerkt.

 • Publicatienummer
  2017.067.1721
 • Publicatiedatum
  7 december 2017
 •  
 • Projectnummer
  2017.067
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Matthijs Janssen
Principal scientist
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.