ICT en arbeid: hoe werkt dat?

De elektronische overheid, het nieuwe werken. Ook binnen gemeenten breken er nieuwe tijden aan. Grote vraag is wat de invloed van ICT op de kwaliteit van het werk is en hoe hiermee moet worden omgegaan. Deze en andere vragen komen aan bod in een zestal workshops dat het A+O fonds Gemeenten in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic Innovatie & Interactie dit jaar organiseert.

Het doel van de workshops is inzicht bieden in de relatie tussen ICT en arbeidskwaliteit, met het oog op de ‘e-gemeente’. Welke ruimte is er voor P&O-ers en andere medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie (leidinggevenden, OR-leden, gemeentesecretarissen) om de gevolgen van ICT op de kwaliteit van het werk te beïnvloeden?

De workshop is opgebouwd uit presentaties, discussies en opdrachten waarin deelnemers van elkaar leren, maar vooral ervaren hoe processen én ICT (her)ontworpen kunnen worden. Aan de orde komen alle overheids-, ICTU- en EGEM-programma’s, maar ook het thema Web 2.0. Veel kritiek is mogelijk op de ‘ballenbak’ van programma’s en projecten, maar dat ontslaat gemeenten niet van de uitdaging eigen innovaties op basis van ICT te ontwikkelen. Daarom bevat de workshop ook een concrete case, aan de hand waarvan de deelnemers een verbeterd procesontwerp maken. Daarnaast komt de relatie tussen mens en ICT aan bod. Moeten werknemers zich aanpassen aan ICT, of andersom? Verschillende vormen van gebruikersparticipatie passeren de revue en bieden handvatten om hiermee om te gaan. Ook is er aandacht voor de personele gevolgen van ICT: wat te doen met functies die door de komst van ICT erbij komen, veranderen of zelfs overbodig worden?

Uit een tussentijdse evaluatie onder de deelnemers bleek dat de klanttevredenheid onder workshopdeelnemers zeer hoog was. Reden voor onze opdrachtgever om te bezien welke vervolgactiviteiten ontwikkeld en opgepakt kunnen worden. Wanneer daar meer over bekend is, zullen we dat op de sites van Dialogic en A+O fonds melden.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 januari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.038
 • Opdrachtgever(s)
  A+O fonds gemeenten
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant